Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Events

Akční plány pomáhají městům ke splnění závazků na ochranu klimatu

Města a obce se mohou připojit k úspěšné iniciativě akčních plánů pro udržitelnou energii a klima a tím se dobrovolně zavázat ke snižování emisí CO2.

Více než polovina emisí skleníkových plynů je vytvářena ve městech, proto mají místní orgány klíčovou roli při dosahování cílů EU v oblasti energetiky a klimatu a jsou hlavními aktéry při provádění místních politik udržitelné energie. Pakt starostů a primátorů je největším hnutím na světě, které se věnuje místním klimatickým a energetickým opatřením. Cílem této iniciativy je svolat místní orgány, aby se dobrovolně zavázaly k provádění politik udržitelnosti na svém území.

Program

13:00 Zahájení

13:10 Pak starostů a primátorů 

13:25 Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

13:50  SECAP Tábor

14:00  Dotace SECAPy

14:05  Projekt H2020 EUCF

14:30 Závěrečné poznámky

Na webináři vystoupí:

Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR

Robert Máček, ENVIROS

Jiří Spitz, ENVIROS

Pavla Vidanová, Ministerstvo životního prostředí ČR

Vlasta Švejnohová, ENVIROS

Tereza McLaughlin Váňová, SEMMO

Václav Klecanda, město Tábor

Moderátory webináře budou Veronika Mecnarowská, ENVIROS a Tomáš Janeba, prezident ARI.

Partneři akce

CzechInvest
Britské velvyslanectví v Praze
Evropská investiční banka
ČSOB
Strabag
Valbek

Akční plány pomáhají městům ke splnění závazků na ochranu klimatu – Zahájení

Radka Vladyková, ředitelka, Svaz měst a obcí České republiky

Veronika Mecnarowská, tým Zelená města, Enviros

Tomáš Janeba, prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury

Robert Máček – Pakt starostů a primátorů

Jiří Spitz – Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

Vlasta Švejnohová, Tereza McLaughlin Váňová – Projekt H2020 EUCF

Pavla Vidanová – Dotace SECAPy

Václav Klecanda – SECAP Tábor

Akční plány pomáhají městům ke splnění závazků na ochranu klimatu – Otázky a odpovědi

Veronika Mecnarowská, tým Zelená města, Enviros

Tomáš Janeba, prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury

Robert Máček, ředitel a energetický specialista, ENVIROS

Jiří Spitz, ENVIROS

Pavla Vidanová, ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Vlasta Švejnohová, národní expert pro ČR a konzultant, ENVIROS

Tereza McLaughlin Váňová, SEMMO

Václav Klecanda, město Tábor

Tomáš Janeba – Závěr a pozvánka na další akce

We don't have any photos for this event yet.

We don't have any news for this event yet.

We don't have any press news for this event yet.

We don't have any opinions for this event yet.

You are interested in the topic
Energy?

You are interested in the topic
Climate change?

Subscribe to latest news