What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Events

CEE Sustainable Finance Summit

What are you interested in

CEE Summit udržitelných financí je zpět a tentokrát toho nabídne mnohem více!

Po loňském úspěchu, kdy se online summitu zúčastnilo 74 řečníků z různých odvětví, se i letos můžete těšit na pětidenní konferenci s odborníky například z oblasti bankovnictví, energetiky či financí. Konference se bude konat v hybridní formě, a to osobně pro užší společnost v hotelu Augustine na Malé Straně a pro veřejnost bude vysílána živě online.

Zajímáte se o téma udržitelných financí a chtěli byste získat nové informace z této oblasti? Zaregistrujte se: https://www.ceesummit.org/

ARI je partnerem tohoto summitu.

CEE Sustainable Finance Summit je jedinou rozsáhlou akcí zaměřenou na udržitelné finance a udržitelnost v podnikání. Jejím cílem je podnítit diskusi o udržitelném financování a příležitostech, které nabízí pro střední a východní Evropu. Představuje jedinečnou příležitost pro zúčastněné strany v regionu získat větší přehled o tématech udržitelného financování, sdílet znalosti a získat podporu pro výzvy, kterým čelí.

Summit pořádají podobně smýšlející organizace z regionu a zvou na něj vedoucí pracovníky s rozhodovací pravomocí ze soukromého sektoru, z oblasti financí, tvorby politik a odborníky z různých oblastí, aby se zapojili do diskuse o tom, jak uvolnit potenciál udržitelného financování. Online verze summitu v roce 2021 zaznamenala více než 1000 registrací, což svědčí o rostoucím zájmu o témata udržitelnosti.

Tento summit slouží také jako prostor pro navazování kontaktů a výměnu zkušeností mezi jednotlivými zeměmi regionu.

Kromě toho summit představuje osvědčené postupy v oblasti podnikání a financí a nabízí přístup k jedinečnému souboru odborníků a profesionálů, kteří pracují na Zelené dohodě EU, balíčku Fit for 55, agendě udržitelného financování (taxonomie EU, SFDR, CSRD a standardech pro zelené dluhopisy).

Summit se letos koná hybridní formou. CEE Sustainable Finance Summit se koná v hotelu Augustine v Praze. Osobní účast je omezena pouze na pozvané hosty a naše partnery. Program se stále reviduje a může se změnit.

We don't have any videos for this event yet.

We don't have any presentations for this event yet.

We don't have any photos for this event yet.

We don't have any news for this event yet.

We don't have any press news for this event yet.

It is no longer possible to ask questions. In case of further questions about the event, please contact dotazy@zelena-mesta.cz .

You are interested in the topic
Energy?

You are interested in the topic
Climate change?

You are interested in the topic
Non-grant financing?

You are interested in the topic
Grant financing?

More events

Subscribe to latest news