What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Events

GreenDeal4Buildings: První kulatý stůl evropského projektu Zelená dohoda pro budovy

Dekarbonizace ekonomiky se neobejde bez snížení spotřeby energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na provozu budov a městské infrastruktury. Renovace budov v ČR a SR však nedosahuje potřebného tempa. Hlavními příčinami je neefektivní financování, nedostatek projektů a nedostatečné kapacity. K uspíšení tohoto procesu vznikla iniciativa tzv. Renovační vlna (Renovation Wave) a také proto vznikly kulaté stoly.

Kulaté stoly budou stálými diskusními fóry, do nichž se zapojí více zainteresovaných stran, jako je vláda, regionální a místní orgány, finanční instituce, poskytovatelé energetických služeb a majitelé a provozovatelé budov v rámci celého hodnotového řetězce energetické účinnosti ve stavebním sektoru. Cílem kulatých stolů je analyzovat možnosti rozšíření existujících řešení a iniciativ, které byly úspěšné v jiných zemích Evropské unie, a vypracovat příslušné strategie, cestovní mapu a akční plány.

Úvodní ze série kulatých stolů k podpoře iniciativy Smart Finance for Smart Buildings, proběhne 15. února 2022, a provázet jím bude Jaroslav Maroušek, předseda správní rady společnosti SEVEn, The Energy Efficiency Center. 

–––––––––––––––––––––––––––––––

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracoványcestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatření krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.

 

We don't have any videos for this event yet.

We don't have any presentations for this event yet.

We don't have any photos for this event yet.

We don't have any news for this event yet.

Refresh

There are no questions yet.

Ask a question

You are interested in the topic
Energy?

More events

Subscribe to latest news