What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Events

Nový televizní seriál o klimatických opatřeních a zelené transformaci

What are you interested in

Pod názvem „Česko a Evropa řeší klima“ startuje od 16. listopadu v České televizi nový čtyřdílný seriál. Osvětově-informační cyklus nabídne ukázky inspirativních řešení ze strany měst, krajů a firem, která snižují emise skleníkových plynů nebo pomáhají přizpůsobit se dopadům klimatických změn.

Objeli jsme Česko od Aše po Karvinou a Vsetín a podařilo se nám s kamerou navštívit více jak dvacet různých lokalit v celkem dvanácti krajích. Vedle zmapování konkrétních klimatických projektů jsme se v rozhovorech se zástupci veřejného, soukromého a neziskového sektoru zajímali také o téma zapojení Česka do probíhající zelené transformace. Z našeho pohledu je cesta k nízkoemisní budoucnosti opravdovou výzvou pro celé Česko, ale zároveň je to jedinečná příležitost k modernizaci naší země, posílení její energetické bezpečnosti, vytvoření nových pracovních míst i zajištění zdravějšího prostředí k životu pro nás všechny. A právě o těchto přínosech je třeba nahlas mluvit, aby se lidé zelené transformace nebáli,“ popisuje cíle a obsah pořadu jeho moderátor a spoluscenárista Michal Žák.

Mezi představenými příklady dobré praxe figurují i projekty podpořené z evropských dotačních programů, které administrativně zajišťuje Státní fond životního prostředí ČR. Ať už se jedná o Operační program Životní prostředí, Modernizační fond nebo Norské fondy. Zvláštní pozornost věnuje série i problematice spravedlivé transformace tzv. uhelných regionů. „Jsme moc rádi, že se toto velmi aktuální téma podařilo do seriálu zařadit, a to díky dlouhodobé dobré spolupráci se SFŽP i s jednotlivými kraji,“ dodává Žák.

Vítáme záměr tvůrců pořadu představit veřejnosti téma spravedlivé transformace a oceňujeme snahu zdokumentovat na regionální a lokální úrovni co nejvíce konkrétních projektů, které jsou šetrné ke klimatu a životnímu prostředí,“ podotýká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Dalším důležitým tématem, kterým se pořad zabývá, je zapojení soukromého kapitálu do financování zelené transformace a s tím spojená otázka udržitelného investování a tzv. ESG kritérií. „Vstup bankovního sektoru do této transformace, jeho spolupráce s veřejným sektorem a současně tlak na to, aby se zeleným směrem vydaly i podniky, je naprosto klíčovou věcí,“ zdůrazňuje Petr Kalaš z České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, která se podílela na vzniku této nové čtyřdílné série i jejích dvou předchůdkyň: Klima mění Česko (2018) a Česko řeší klima (2020).

ESG se stává klíčovou součástí firemní strategie a začíná zásadně ovlivňovat hodnotu firmy. Stává se tedy důležitým ukazatelem jak pro investory, tak pro finanční instituce. Podpoře udržitelného podnikání přikládáme velký význam a těší nás, že se tento televizní projekt příkladům udržitelného podnikání v praxi věnuje,“ říká Blanka Beranová, manažerka Udržitelnosti ve Skupině ČSOB.

Vedle řady tuzemských příkladů má v seriálu prostor i klimatická agenda dvou vybraných norských měst. „Pro zdůraznění evropského kontextu jsme vyjeli s kamerou i za hranice Česka. Natáčeli jsme v Oslu a Stavangeru. Obě města systematicky pracují na dosažení klimatické neutrality, takže věřím, že reportáž o jejich počínání bude zpestřením pořadu a třeba i inspirací pro česká města,“ uzavírá Žák.

Pořad poběží na programu ČT2 od 16. listopadu do 8. prosince. Každý týden bude k vidění nový díl, a to jak na televizní obrazovce, tak i v iVysílání na webu České televize. V tomto internetovém archivu bude pořad kdykoliv k dispozici pro případné přehrání a zhlédnutí.

Vysílací časy pořadu:
 • 16. 11. – 17:05–17:25 – ČT2 (1. díl)
  17. 11. – 18:40–19:00 – ČT2 (1. díl)
 • 23. 11. – 16:55–17:15 – ČT2 (2. díl)
  24. 11. – 19:20–19:40 – ČT2 (2. díl)
 • 30. 11. – 17:10–17:30 – ČT2 (3. díl)
  01. 12. – 19:20–19:40 –ČT2 (3. díl)
 • 07. 12. – 17:10–17:30 – ČT2 (4. díl)
  08. 12. – 19:20–19:40  – ČT2 (4. díl)
Partneři pořadu:

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
Československá obchodní banka, a.s. 
E.ON Česká republika, s. r. o.
Karlovarský kraj
Magistrát statutárního města Brno
Ministerstvo životního prostředí
Moravskoslezský kraj 
ŠKO-ENERGO, s. r. o. 
Státní fond životního prostředí ČR
Ústecký kraj 
Velvyslanectví Norského království

We don't have any videos for this event yet.

We don't have any presentations for this event yet.

We don't have any news for this event yet.

We don't have any press news for this event yet.

Refresh

There are no questions yet.

Ask a question

You are interested in the topic
Climate change?

More events

Subscribe to latest news