Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Events

Odolná města

Jak se připravit na budoucí nejistoty a jejich dopad na život a cíle měst?

Odolná města jsou dlouhodobě schopná účinně a hospodárně reagovat na aktuální a trvalé rušivé události, jakými jsou změna klimatu, živelní pohromy, pandemie či kybernetické a jiné útoky, adaptovat se zlepšovat své systémy reakcí na ně. Jsou to města, která mají schopnost absorbovat, zotavit se a připravit se na budoucí otřesy (ekonomické, environmentální, sociální a institucionální). Odolná města podporují udržitelný rozvoj, blahobyt a růst podporující začlenění.

Panelovou diskuzi si můžete posouvat i v čase kliknutím na odkaz “ZDE”

  • Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR
  • Petr J. Kalaš, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
  • Pavel Danihelka, VUBP&VSB-TUO – Snižování rizik katastrof a odolnost v rozvojových strategiích měst a municipalit – ZDE
  • Marie Adámková, Ministerstvo životního prostředí ČR – Vládní koncepce environmentální bezpečnosti 2021–2050 – ZDE
  • Jiří Krist, President Národní sítě Místních akčních skupin (MAS) – Místní akční skupiny a podpora strategie odolnosti na místní úrovni – ZDE
  • Ivan Beneš, Český národní výbor pro omezování katastrof – Odolnost měst z pohledu lidské bezpečnosti – ZDE
  • Petr Dovolil, Mott MacDonald – Odolnost a význam pro financování měst – ZDE
  • Panelová debata – ZDE

Moderátory webináře budou Petr Dovolil, Mott MacDonald a Tomáš Janeba, prezident ARI.

Partneři akce

CzechInvest
Britské velvyslanectví v Praze
Evropská investiční banka
ČSOB
STRABAG
Valbek

We don't have any photos for this event yet.

We don't have any news for this event yet.

We don't have any press news for this event yet.

We don't have any opinions for this event yet.

Subscribe to latest news