What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Events

PPP v praxi: PPP a depa městské hromadné dopravy

What are you interested in

Praktické zkušenosti s využitím invence a kapitálu soukromého sektoru při zajištění veřejných služeb.

Depo pro odstav, opravu a údržbu vozidel městské hromadné dopravy je integrální součástí městské infrastruktury. V dnešní době je převažující praxí zahrnutí těchto služeb do kompetence příslušných městských dopravních podniků. Stejně jako nikdo jistě nepochybuje o tom, že by si dopravní podnik měl zajišťovat vše sám včetně údržby a oprav dopravních prostředků. Neměl by být hlavní akcent činnosti dopravního podniku spíš zaměřen na obslužnost města, definici kvality této služby a kontroly jejího dodržování? Když budeme souhlasit s předchozí otázkou, jaká by měla být pozice města, aby se při definování kvality obslužnosti a zároveň její kontroly nedostával do konfliktu zájmů, v případě že oboje zajišťuje vlastními silami. Již dnes máme příklady, kdy tomu tak není.

Například v Plzni, kde je Plzeňský městský dopravní podnik v roli zákazníka, který platí za odstav, údržbu a opravy podle toho jak kvalitně a včas jsou tyto služby dodávány ze strany koncesionáře. V případě nekvality nebo nedostupnosti prostředků MHD je schopen na základě koncesní smlouvy uplatňovat penále a jiná opatření bez toho, aniž by se v konfliktu zájmů ocitl a tím účinně působil na kvalitní dopravní obslužnost v Plzni. Máte možnost se seznámit s pohledem jak zadavatele, tak koncesionáře, na základě dlouhodobé vzájemné kooperace, která trvá již od roku 2012.

TÉMATA DISKUZE

 • Pohled koncesionáře konsorcia Škoda City Service a financující banky
 • Výhody a limitace dlouhodobosti smluvního vztahu v rámci PPP projektu?
 • Srovnání pohledu zákazníka – před a po uzavření smlouvy?
 • Jaké jsou trendy v zajišťování a financování MHD v Evropě?
 • Jaké nás čekají obecné budoucí trendy v MHD?
 • Doporučení ostatním městům a dopravním podnikům.

V PANELOVÉ DISKUZI SE MŮŽETE TĚŠIT NA:

 • Marek Herbst, generální ředitel a jednatel, Škoda City Service a viceprezident pro servis, Škoda Transportation
 • Jan Troják, ředitel projektového financování, ČSOB

Moderátorem debaty je Tomáš Janeba, ARI.

Sérii panelových diskuzí na téma PPP V PRAXI vám přináší Asociace pro rozvoj infrastruktury a Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s investiční agenturou CZECHINVEST. Série je součástí celoročního cyklu Zelených, chytrých, odolných a inkluzivních měst pro rok 2021.

Přednášející

 • Marek Herbst - Generální ředitel a jednatel, Škoda City Service a viceprezident pro servis, Škoda Transportation
 • Jan Troják - Ředitel projektového financování, ČSOB

Partneři akce

Czechinvest
Britská ambasáda
EIB
ČSOB
STRABAG
VALBEK EU

We don't have any photos for this event yet.

We don't have any news for this event yet.

We don't have any press news for this event yet.

We don't have any opinions for this event yet.

You are interested in the topic
Non-grant financing?

More events

22. 10. 2021

Národní plán obnovy: Příležitosti pro firmy

 • Webinář
 • Pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Kancelář Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a CEBRE
20. 10. 2021

Řízení kybernetických rizik

 • Webinář
 • Pořádá GrECo International s.r.o.

Subscribe to latest news