Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

Topics for Public Procurement

Topics for Resilient Cities

Topics for Smart Cities

Topics for Inclusive Cities

Topics for Urban Development

Topics for Financování

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Events

Udržitelné hospodaření s dešťovou vodou ve městech za využití modro-zelených řešení

Tentokrát budeme diskutovat o udržitelných přístupech k hospodaření s přebytečnou dešťovou a sněhovou vodou. Tradiční způsoby hospodaření s dešťovou vodou zahrnují její odvádění prostřednictvím infrastruktury jako jsou například kanalizace, ale stále více jsou za potřebí udržitelnější přístupy využívající nejrůznější opatření Modro-Zelené Infrastruktury. Integrovaný systém dešťové vody by mohl sestávat z “přírodních” opatření jako jsou zelené střechy, zelené zahrady v kombinaci s dalšími “umělejšími” opatřeními jakými jsou například podzemní infiltrace nebo/a detenční a retenční nádrže atd. Poskytneme obecný přehled možných udržitelných přístupů včetně praktických příkladů implementace ze Švédska.

Partneři akce

We don't have any videos for this event yet.

We don't have any presentations for this event yet.

We don't have any photos for this event yet.

We don't have any news for this event yet.

We don't have any press news for this event yet.

We don't have any opinions for this event yet.

You are interested in the topic
Water?

Subscribe to latest news