What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Events

Udržitelné hospodaření s dešťovou vodou ve městech za využití modro-zelených řešení

What are you interested in

Tentokrát budeme diskutovat o udržitelných přístupech k hospodaření s přebytečnou dešťovou a sněhovou vodou. Tradiční způsoby hospodaření s dešťovou vodou zahrnují její odvádění prostřednictvím infrastruktury jako jsou například kanalizace. Stále více jsou však za potřebí udržitelnější přístupy využívající nejrůznější opatření tzv. modro-zelené infrastruktury. Integrovaný systém dešťové vody by mohl sestávat z přírodních opatření jako jsou zelené střechy, zelené zahrady v kombinaci s dalšími uměle vytvořenými opatřeními, jakými jsou například podzemní infiltrace nebo/a detenční a retenční nádrže atd. Poskytneme obecný přehled možných udržitelných přístupů včetně praktických příkladů implementace ze Švédska.

Přednášející

  • Vladimír Havlík - Hlavní Inženýr, Sweco Hydroprojekt
  • Milan Suchánek - Business Area Manager, DHI
  • Fredrik Ohls - Urbanista Modro-Zelených řešení, Sweco Švédsko

Partneři akce

We don't have any news for this event yet.

We don't have any press news for this event yet.

We don't have any opinions for this event yet.

You are interested in the topic
Water?

More events

22. 10. 2021

Národní plán obnovy: Příležitosti pro firmy

  • Webinář
  • Pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Kancelář Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a CEBRE
20. 10. 2021

Řízení kybernetických rizik

  • Webinář
  • Pořádá GrECo International s.r.o.

Subscribe to latest news