Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Events

Energie v budovách a průmyslu

Efektivnější užití energie v prostředí měst

Budovy jsou největším spotřebitelem energie v České republice i Evropské Unii. Se 40% spotřebou energie předbíhají v tomto směru automobilovou dopravu i spotřebu v průmyslu. Právě kvůli své energetické náročnosti budovy představují klíč k řešení klimatické změny a jejich obnova výrazně pomůže k dosažení klimatické neutrality. Vyhlášená zrychlená obnova budov zvaná „Renovační vlna“ je nový plán zařazený pod Zelenou dohodou pro Evropu, který má za cíl do roku 2030 rekonstruovat energeticky neefektivní budovy.

Průmysl má klíčovou roli ve snahách o zmírnění dopadů klimatických změn. Cílem je udržitelný, inovační a konkurenceschopný průmysl, který podpoří ekologickou a digitální transformaci. Aby byl přechod k uhlíkové neutralitě úspěšný, je třeba soudržnosti mezi průmyslovou, environmentální, klimatickou a energetikou politikou. Modernizace průmyslu bude silně ovlivněna zeleným a digitálním přechodem a bude založená zejména na zelených technologiích. Právě rozvoj zelených technologií zásadně ovlivní podobu průmyslové transformace v nadcházejících letech.

Panelové diskuze se zúčastní: 

  • Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR
  • Jan Pejter, Enviros – Renovační vlna – jaká bude modernizace budov v ČR
  • Miroslav Marada, ENESA/APES – Komunitní energetika – chytrá řešení pro města
  • David Škorňa, Magistrát města Kladna – Aktivity města Kladna pro zvyšování energetické efektivnosti
  • Andreas Piontek, Evropská investiční banka – ELENA – renovace budou metodou EPC – projekt pro Středočeský kraj
  • Jan Pavlík, Enviros – Modernizační front jako příležitost pro města a obce
  • Panelová debata 

Moderátorem panelové diskuze bude Tomáš Janeba, prezident ARI.

Partneři akce

Britské velvyslanectví v Praze
Evropská investiční banka
ČSOB
Strabag
Valbek

We don't have any photos for this event yet.

We don't have any news for this event yet.

We don't have any press news for this event yet.

We don't have any opinions for this event yet.

You are interested in the topic
Buildings?

You are interested in the topic
Energy?

You are interested in the topic
Průmysl?

Subscribe to latest news