What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

APES

What are you interested in

Posláním APES je přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Mezi jejich priority patří reprezentace a hájení oprávněných zájmů poskytovatelů energetických služeb na českém trhu i v ostatních zemích, aktivní přispívání k dlouhodobému rozvoji energetických služeb v ČR, určování a ladění standardů energetických služeb v ČR a propagace energetických služeb ve veřejném ale i soukromém sektoru.

Podporují:
  • zvyšování energetické účinnosti ve spotřebě ve stávajících, ale i nově stavěných komerčních a veřejných budovách, včetně využití obnovitelných zdrojů;
  • nastavení dotačních programů tak, aby efektivně kombinovaly prostředky z veřejných zdrojů (fondy EU, národní zdroje, případně další zdroje dotací) se soukromými finančními zdroji a business modely (EPC, Performance Design&Build) s cílem, co nejlepší alokace těchto zdrojů s důrazem na prokazatelnost dosažených výsledků;
  • tlak na ekonomickou výhodnost, prokazatelnost výsledků a garanci dosahovaných energetických úspor;
  • soutěžení projektů, zejména ve veřejném sektoru, na náklady životního cyklu. Našim cílem je společně s dalšími partnery pohybujícími se v oblasti šetrného stavebnictví zajistit dlouhodobou ekonomickou efektivnost a udržitelnost komplexních rekonstrukcí a nových staveb;
  • inovace: nové technologie, obchodní modely a inovativní financování jsou nezbytným předpokladem dalšího rozvoje energetických služeb;
  • stabilitu a transparentní nastavení podmínek pro podnikání v oblasti energetických služeb, které je zásadně ovlivňováno dlouhodobou energetickou politikou, nastavením priorit, legislativou, nastavením regulačního rámce (ceny, tarify, daně a další)

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news