What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Asociace pro veřejné zakázky

What are you interested in

AVZ představuje platformu pro subjekty, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci. Za tímto účelem AVZ sdružuje zadavatele veřejných zakázek, zájemce a uchazeče o veřejné zakázky a poradce v oblasti veřejných zakázek, příp. jiné subjekty, které mají vztah k veřejným zakázkám. V současné době má AVZ 63 členů.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news