What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

What are you interested in

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je národní rozvojovou bankou České republiky. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu.

Referenční projekty:

Manažer infrastrukturních projektů (správa prostředků SFDI).

Správa projektu výstavby a obnovy infrastruktury vodovodů a kanalizací (banka jako finanční manažer).

Správa Regionálního rozvojového fondu a programu OBEC 2 (financování projektů zaměřených na dopravní a technickou infrastrukturu).

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news