What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Fakulta stavební ČVUT

What are you interested in

Posláním fakulty stavební je vychovávat odborníky se solidním teoretickým základem, který jim v profesním životě umožní vysokou flexibilitu. Podíl vědecko-výzkumné činnosti naší fakulty v posledních letech výrazně vzrostl. Výzkum je zaměřen na řešení teoretických i aplikovaných problémů stavební praxe, podporovaných grantovými systémy ČR nebo EU. (http://www.cvut.cz/fakulta-stavebni).

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news