Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Francouzské velvyslanectví

Francouzské velvyslanectví, jakožto veřejná instituce, se zajímá o celou řadu ekonomických témat, zejména pak o rozvoj dopravní infrastruktury. V praxi to znamená především aktivní monitoring velkých infrastrukturních projektů a vývoje právního i ekonomického rámce, dále pak podpora aktivit velkých společností působících v České republice a poskytování naší expertízy. Členství Francouzského velvyslanectví v Asociaci pro rozvoj infrastruktury je také součástí Akčního plánu francouzsko-českého strategického partnerství na období 2014 – 2018 v rámci technické a legislativní spolupráce.

What are you interested in

We have no results for the given criteria.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news