Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

HBH Projekt spol. s r.o.

HBH Projekt spol. s r.o. je nezávislá, česká, soukromá, projektová, inženýrská a konzultační kancelář specializovaná na dopravní a inženýrské stavby.

Předmětem naší činnosti je projektování staveb dálnic, silnic, mostů, tunelů, městských a účelových komunikací, včetně souvisejících přeložek inženýrských sítí a vyvolaných vodohospodářských, energetických a dalších staveb. Dále vykonáváme služby konzultačních inženýrů pro výkon činnosti stavebních dozorů na velkých stavbách dopravní infrastruktury a poskytujeme inženýrské služby při zajišťování pozemků pro tyto stavby včetně zajištění rozhodnutí v územních, vodoprávních a stavebních řízeních. Zajišťujeme také vysoce specializované služby útvaru ochrany životního prostředí a posuzování vlivu staveb na životní prostředí, zpracováváme dopravně-inženýrské modely dopravních sítí včetně auditů bezpečnosti dopravy.

Jsme stabilní a důvěryhodnou společností s tradicí na českém trhu od roku 1992 a patříme mezi přední firmy v oblasti přípravy dopravně-inženýrských staveb. Kromě brněnské centrály máme pobočky v Praze, Ostravě, Olomouci, v Bratislavě a Banské Bystrici. Do skupiny HBH patří kromě mateřské organizace dceřiné společnosti Link projekt s.r.o. specializovaný na projekty mostů a inženýrských konstrukcí, ADIAS s.r.o. specializovaný na problematiku dopravního inženýrství a DS Projekce s.r.o. specializovaná na projekty městské kolejové dopravy a na stavební technologie. V roce 2016 skupina zaměstnávala 190 zaměstnanců a dosáhla obratu 220 milionů Kč.

What are you interested in

We have no results for the given criteria.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news