What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Komerční banka, a.s.

Skupina Komerční banky poskytuje služby drobného, podnikového a investičního bankovnictví, stará se o více než 1 400 000 klientů na 335 obchodních místech v ČR.

Komerční banka patří k nejvýznamnějším bankovním institucím nejen v České republice, ale i v regionu střední a východní Evropy. Komerční banka je také součástí skupiny Société Générale, která je pátou největší bankovní skupinou v Eurozóně a jejich služeb využívá na 16 miliónů klientů na celém světě. Od vstupu Société Générale v roce 2001 prošla Komerční banka významnou transformací zaměřenou na zvýšení kvality poskytovaných služeb. Díky těmto pozitivním změnám získala Komerční banka nejvyšší ocenění v třetím ročníku prestižní soutěže MasterCard banka roku, když byla odbornou porotou zvolena Bankou roku 2004. Komerční banka jako první bankovní subjekt na českém trhu nabídla klientům závazky garantované úrovně služeb a jako první soukromá banka v České republice umožňuje klientům využít služeb nezávislého ombudsmana.

Ke konci roku 2004 zaměstnávala Komerční banka 7 309 zaměstnanců a dosáhla čistého nekonsolidovaného zisku 9 302 milionů Kč. Agentura Moody´s ocenila Komerční banku stupněm A1 z hlediska dlouhodobé rizikovosti, Prime-1 v krátkodobé rizikovosti. Finanční ukazatele za první pololetí roku 2005 vykazují vzestupný trend, kdy například čistý zisk vzrostl oproti stejnému období roku 2004 o 10% na 4 184 milionů Kč.

Komerční banka vedle retailového bankovnictví nabízí také služby podnikového a investičního bankovnictví. Tato oblast zahrnuje obsluhu středních podniků, municipalit a velkých korporací. Komerční banka prostřednictvím bankovních poradců a přímého bankovnictví poskytuje klientům platební služby, financování obchodu, leasing, factoring, úvěrování, správu aktiv, služby kapitálového trhu, finanční poradenství a další služby v závislosti na individuálních potřebách klienta. Investiční bankovnictví nabízí široké spektrum finančních produktů jako systém tzv. strukturovaného financování. Strukturované financování, které lze úspěšně použít v mnoha ekonomických odvětvích, obvykle kombinuje syndikovaný úvěr a úvěrové linky s dalšími produkty jako jsou opce či swapy. Takovou kombinaci lze použít za účelem financování rozvoje společnosti, projektového financování, realizace MBO transakcí či různých druhů partnerských transakcí (např. BOT/BOOT a PPP), exportního financování a financování realit. Pro poměrnou složitost produktu je kladen důraz na individuální posouzení každého případu se zvláštním zřetelem k analýze cash-flow. KB zajišťuje v rámci strukturovaného financování syndikované úvěry a úvěrové linky v objemu od 300 milionů do 10 miliard Kč.

 

What are you interested in

We have no results for the given criteria.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news