What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Meridiam

What are you interested in

Meridiam je globální developer, investor a správce aktiv specializující se na veřejnou infrastrukturu s dlouhodobým výhledem. Meridiam úzce spolupracuje s veřejnými orgány v každé fázi svých projektů od designu až po dlouhodobý management (25 let). Meridiam podporuje praktický přístup se silným zaměřením na technické, environmentální a sociální aspekty, jakož i aktivní angažovanost se zúčastněnými stranami projektu.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news