What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

SG Geotechnika a.s.

SG Geotechnika a.s. je s více než 90letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační firmou v České republice.

V oblasti geotechniky poskytuje SG Geotechnika a.s. komplexní geotechnické služby. Patří mezi ně například laboratoř geomechaniky, pracoviště inženýrské geologie, aplikovaná geotechnika, numerické modelování, laserové skenování, letecké práce, sanace skalních stěn či pracoviště geofyziky. Díky tradici, úrovni a investicím do vlastního technického i lidského rozvoje nabízí SG Geotechnika a.s. špičková řešení.

What are you interested in

We have no results for the given criteria.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news