What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

SG Geotechnika a.s.

What are you interested in

SG Geotechnika a.s. je s více než 90letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační firmou v České republice.

V oblasti geotechniky poskytuje SG Geotechnika a.s. komplexní geotechnické služby. Patří mezi ně například laboratoř geomechaniky, pracoviště inženýrské geologie, aplikovaná geotechnika, numerické modelování, laserové skenování, letecké práce, sanace skalních stěn či pracoviště geofyziky. Díky tradici, úrovni a investicím do vlastního technického i lidského rozvoje nabízí SG Geotechnika a.s. špičková řešení.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news