What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

SUDOP GROUP a.s.

What are you interested in

SUDOP GROUP je nejvýznamnější skupina společností v oblasti projektové a inženýrské činnosti v České republice s hlavními aktivitami v oblasti dopravní infrastruktury a pozemních staveb. Pomocí vlastních IT a konzultačních kompetencí digitalizuje stavební sektor a posouvá ho do vize stavebnictví 4.0. Do skupiny patří významné společnosti s dlouhou tradicí, jako jsou SUDOP PRAHA, METROPROJEKT, MCO, PUDIS, AED, REMING nebo DOPRAVOPROJEKT v Brně či Bratislavě. Aktivity jsou zaměřeny nejen na domácí trh, ale také na další země Evropy. Skupina SUDOP má přes 2,000 zaměstnanců a obrat 5 miliard Kč.
Skupinu SUDOP zastupuje v ARI Pavel Havlíček, generální ředitel.
„ARI prokazuje schopnost objektivně moderovat věcnou diskuzi o problémech trhu. Sjednocuje zájmy v oboru a nabízí konstruktivní řešení. České stavebnictví prochází rozsáhlou transformací. Nejedná se jenom o využívání nových nástrojů a digitálních prostředků, ale především o změnu myšlení a většiny procesů v celé společnosti,“ říká Pavel Havlíček.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news