What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

What are you interested in

Přírodovědecká fakulta je součástí Univerzity Karlovy, nejstarší univerzity ve střední Evropě. Univerzita Karlova byla založena Karlem IV v roce 1348 a v tehdejší podobě byla složena ze čtyř fakult – Fakulty svobodných umění (artistické), Fakulty teologické, Fakulty lékařské a Fakulty filosofické. Dnes má Univerzita Karlova sedmnáct fakult, a Přírodovědecká fakulta je jednou z největších. Byla založena jako pátá fakulta Univerzity 24. června 1920, kdy došlo k vyčlenění přírodovědně orientovaných ústavů z Filosofické fakulty na popud jejího tehdejšího děkana Bohumila Němce, význačného rostlinného fyziologa. Na fakultě za dobu její existence působila řada vynikajících osobností. Lze jmenovat například chemiky Bohuslava Braunera, který spolu s Dmitrijem Ivanovičem Mendělejevem prosazoval periodický zákon prvků, nebo Jaroslava Heyrovského, držitele Nobelovy ceny (1959) za objev polarografie. Geologické obory může reprezentovat např. František Slavík, spoluzakladatel a jeden z prvních děkanů nově zřízené Přírodovědecké fakulty, který byl světově uznávaným mineralogem a petrologem, či výjimečný pedagog a paleontolog Ivo Chlupáč, jehož jméno dnes nese fakultní paleontologické muzeum. Špičkoví odborníci z mnoha oborů působí na fakultě i v dnešní době. Přírodovědeckou fakultu UK v Praze tvoří čtyři odborné sekce – Biologie, Chemie, Geografie a Geologie – a jeden ústav s mezisekčním přesahem – Ústav pro životní prostředí. Jednotlivé sekce sdružují katedry a vědecká pracoviště zabývající se výzkumem a výukou v daných přírodovědných disciplínách.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news