What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Veřejné zakázky

What are you interested in

Časopis Veřejné zakázky je od roku 2003 tradiční odborné periodikum, které poskytuje důležité informace, novinky, rozhovory, fóra názorů a odborné texty v celé šíři problematiky veřejného investování. Věnuje se legislativě i aplikační praxi, a to jak z pohledu uchazečů, tak z pohledu zadavatelů.  Cíleně se v redakci zaměřujeme na sdílení dobré i špatné praxe v podobě případových studií, které vychází z právního shrnutí Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS systému ASPI a následného komentáře zadavatele, z jehož zadavatelské praxe případová studie vychází. 

Vedle vlastního vydávání časopisu také předplatitelům přinášíme pracovní stoly na různá odborná témata, jako jsou meet the buyer, předběžné tržní konzultace, hodnocení kvality a mnoho dalších za účasti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) či Krajského soudu V Brně. Jednou ročně také pořádáme odbornou konferenci za účasti odborníků z řad Krajského soudu v Brně, Ministerstva pro místní rozvoj, předních zadavatelů a Úradu pre verejné investovanie (SK). Se všemi uvedenými subjekty dlouhodobě spolupracujeme na mnoha odborných tématech a těžíme z naší redakční nezávislosti a vysoké odbornosti.

Cílem časopisu Veřejné zakázky je být informačním lídrem a pomocníkem všem zainteresovaným subjektům vedoucí ke zkvalitnění, zkulturnění a profesionalizaci veřejných zakázek v České republice

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news