What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

News

Každý problém může být příležitostí. Platí to i pro dopady klimatické změny ve městech.

Změna klimatu v posledních letech urychluje potřebu přistupovat systematicky a komplexně k životnímu prostředí i v rámci udržitelného rozvoje měst a obcí. Mezinárodně uplatňované koncepty hovoří o takzvaných Green Cities – zelených městech. Ale které město je „zelené“?

„Přestává nám stačit přístup, kdy ve městech rozhodujeme o jednotlivých projektech bez vědomí vazeb a souvislostí na jiné projekty a jejich kombinovaných dopadů na kvalitu místního životního prostředí, hospodářství či sociální oblast. Zelená města představují koncept, jehož cílem je systémově řešit problém udržitelnosti městského prostředí,“ říká Petr Dovolil, senior konzultant společnosti Mott MacDonald, která takto zaměřené akční plány pro řadu měst v zahraničí zpracovává.

A pokračuje: „Tento přístup…

You are interested in the topic
Climate change?

Subscribe to latest news