Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

Topics for Public Procurement

Topics for Resilient Cities

Topics for Smart Cities

Topics for Inclusive Cities

Topics for Urban Development

Topics for Financování

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

News

Revize směrnice o energetické náročnosti budov

V rámci Evropské zelené dohody pro Evropu plánuje Evropská komise novou (již v pořadí čtvrtou) revizi směrnice EU o energetické náročnosti budov (EPBD), aby pomohla naplnit zvýšené ambice EU v oblasti klimatu pro roky 2030 a 2050. Směrnice o energetické náročnosti budov byla původně přijata v roce 2002 a prošla později dalšími změnami v roce 2010 a 2018 za účelem zlepšení energetické náročnosti a zvýšení míry renovace budov v EU.

Revize směrnice o energetické náročnosti budov připravovaná v roce 2021 bude zahrnovat postupné zavádění povinných minimálních standardů energetické náročnosti stávajících budov a možné zavedení normy pro zásadní renovaci, aktualizovaná pravidla pro průkazy energetické náročnosti budov, možné rozšíření požadavků na renovaci budov pro veřejný sektor a návrh týkající se průkazů pro renovaci budov a zavádění digitálních deníků budov.

You are interested in the topic
Buildings?

Subscribe to latest news