Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Press news

Komentář ARI k vynechání klíčového pozměňovacího návrhu k novele stavebního zákona zavádějícího důležité prvky k zásadnímu urychlení přípravy dopravních staveb

  • 6. 4. 2017
  • Press news

Ve středu 5. dubna 2017 poslanecká sněmovna přes dlouhodobě veřejně proklamovanou snahu o urychlení výstavby silnic a dálnic překvapivě neschválila klíčový pozměňovací návrh, který byl předložen skupinou poslanců podporovaných napříč politickým spektrem. Pozměňovací návrh vznikl za podpory všech hlavních profesních organizací v oblasti dopravní infrastruktury a s využitím zahraniční dobré praxe.

Pozměňovací návrh měl zavést instituty pro zásadní urychlení výstavby liniových infrastrukturních projektů, zkrátit dobu pro přípravu a zavést mechanizmy, které jsou běžné v západních zemích s kvalitní dopravní infrastrukturou. Mezi prosazované patřilo například zrušení odkladného účinku odvolání a žalob proti rozhodnutí o vyvlastnění, zavedení institutu předběžné držby (možnosti zrychleného získání držby pozemku ve výjimečných případech, kdy je již potřebné zahájit stavební práce), povinnost provést přeložky energetické a dopravní infrastruktury v určité lhůtě po vydání stavebního povolení nebo umožnění vstupu na pozemek pro provedení průzkumných prací a měření.

Pokud tento klíčový pozměňovací návrh nebude senátem zahrnut zpět, nedojde k žádnému výraznému urychlení přípravy a realizace staveb silnic a dálnic, klíčové stavby v regionech, jako jsou obchvaty měst a obcí, budou opět blokovány a odsouvány do nedohledna. Veřejnost se může oprávněně cítit podvedena.

Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) komentoval včerejší výsledek: „Nechápeme přístup poslanecké sněmovny. To, co bylo ve druhém čtení poslanci odsouhlaseno, bylo ve třetím zamítnuto. To přináší řadu otázek k dalšímu vývoji infrastrukturních projektů. Bez tohoto klíčového pozměňovacího návrhu nepřináší novela stavebního zákona žádné další prvky, které výrazně urychlí jakoukoliv dopravní stavbu. Bohužel opět zvítězila pozemková lobby nad sliby a závazky poslanců vůči svým voličům, že situaci změní!

Shrnutí 118. hlasování o klíčovém pozměňovacím návrhu k novele Stavebního zákona na 56. schůzi, 5. dubna 2017, 11:49. Novela z. – stavební zákon

Návrh byl zamítnut: bylo přítomno 168, bylo pro 71, bylo třeba 85 hlasů

  PRO PROTI ZDRŽENI OMLUVENI NEPŘIHL. % PRO

% PROTI

% ZDRŽENI

CELKEM 71 20 77 24 8 42% 58%
ANO 32 3 3 6 3 84% 16%
KSČM 28 1 4 97% 3%
ČSSD 9 5 29 5 2 21% 79%
TOP09-S 1 1 19 3 2 5% 95%
ODS 15 1 100%
KDU-ČSL 10 1 3   100%
ÚSVIT 6 1 100%
Nezařazeni 1 1 3 2 20% 80%

Pozn: procenta vypočtena ze součtu PRO + PROTI + ZDRŽELI SE

Subscribe to latest news