What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Press news

Osvědčená pravidla pomohou zlepšit řízení dopravních staveb

  • 4. 11. 2014
  • Press news

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) doporučují státu ke zlepšení kvality a rychlosti realizace dopravních staveb správně využívat neutrální role správce stavby podle osvědčené mezinárodní praxe FIDIC. „Nespatřujeme důvody, proč by úspěšně užívaná praxe řízení staveb financovaných z evropských zdrojů v řádu desítek miliard Kč v oblasti životního prostředí, neměla být stejně úspěšně užívaná v resortu dopravy. Stát by měl využívat úspěšné zkušenosti mezi svými resorty. Řízení velkých staveb je principiálně stejné jak ve vodohospodářství, tak v dopravě. Polsko i Slovensko mají s tímto konceptem dobré zkušenosti,“ okomentoval Tomáš Janeba, prezident ARI.

Složitá situace na stavebním trhu a zejména v oblasti infrastrukturních staveb vyústila v rozsáhlou diskuzi členů Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a České asociace konzultačních inženýrů (CACE) o dalším směru, kterým by se v České republice měla ubírat řízení výstavby dopravní infrastruktury.

Řada zástupců dodavatelských a poradenských organizací se sešla se zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční dopravní cesty. ARI a CACE nyní jako výsledek této diskuze vydává společné stanovisko k problematice role správce stavby:

Základním předpokladem úspěšné a efektivní realizace staveb je jasné zadání investora, kvalitně vypracovaná projektová a zadávací dokumentace včetně vhodné smlouvy a profesionální správa projektu včetně neutrálního řízení vztahu objednatele a dodavatele (Správa stavby). Činnost neutrálního správce stavby postupujícího podle mezinárodních pravidel FIDIC je úspěšně užívána v České republice i okolních zemích regionu na stovkách staveb spolufinancovaných desítkami miliard EUR z dotačních zdrojů EU. V ČR je to zejména v resortu životního prostředí.

Praxe v resortu dopravy posledních let je bohužel opačná a výkon správce stavby je zajišťován interními zaměstnanci investorských organizací. To má v praxi řadu závažných důsledků, které jsou pro stát, jako zadavatele a investora, v dnešní době velice nevýhodné zejména proto, že:

a. investor a správce stavby v jedné osobě není nikdy nestranný ke svým prohřeškům a nedostatkům,

b. zaměstnanec investorské organizace státu má pouze zákonnou odpovědnost zaměstnance, v případě jeho pochybení nemůže stát, jako investor, uplatňovat své nároky na krytí škod,

c. aura kolektivní odpovědnosti investorských organizací nikdy nevedla k postihu jejich vlastních zaměstnanců ani vrcholového managementu za jejich pochybení,

d. nejčastějším prohřeškem v současné praxi, jsou velké prodlevy v rozhodování investora v roli správce stavby a jeho nedostatečná odborná kapacita – běžná praxe zná případy, kdy státní investor rozhodl až po několika měsících, kdy dodavatel byl nucen zastavit své práce.

Prezident ARI Tomáš Janeba ke stanovisku dodává: „Jedná se o další krok v našem snažení o prosazení koncepčních změn, které mají výstavbu dopravní infrastruktury v ČR přiblížit evropským standardům. Místo toho, abychom vedli diskuzi o správném využití a vyváženosti mezinárodních standardů, Ředitelství silnic a dálnic zcela nepochopitelně připravuje další verzi svých vlastních nesrozumitelných smluv.“

I další aktivity ARI směřují k jejím cílům. V minulém týdnu se členové a jejich partneři ze státního sektoru sešli k diskuzi nad optimálním způsobem zadávání metodou Design-Build (Navrhni-postav). Na tomto setkání informoval zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury o přípravě metodiky na toto téma. Dobrou zprávou pro českou dopravní infrastrukturu je, že i SFDI se zabývá otázkou zrychlení a zefektivnění přípravy a realizace dopravních staveb. Ve středu 5.11. se diskutující sejdou nad tématem „Předcházení sporům ve výstavbě a jejich alternativní řešení“ a v prosinci pak proběhne „Národní konference o české infrastruktuře 2014“.

TZ ke stažení

Subscribe to latest news