What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Press news

Strategické partnerství pro rozvoj dopravní infrastruktury ČR

  • 12. 9. 2014
  • Press news

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) společně prosazují koncepční změny v oblasti veřejné infrastruktury, které umožní efektivní, hospodárnou a rychlejší přípravu a realizaci infrastrukturních projektů, mezi které patří užívání vyvážených obchodních podmínek ve výstavbě vycházejících z mezinárodně uznaných vzorů FIDIC.

„Asociace pro rozvoj infrastruktury uzavřela dohodu o spolupráci s Českou asociací konzultačních inženýrů. Dává nám to nové možnosti v naší snaze prosazovat změny na trhu rozvoje dopravní infrastruktury České republiky“ řekl Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury u příležitosti konání kulatého stolu na téma Role správce stavby dle smluv FIDIC. ARI a CACE, jako profesní autority v oboru nevolají po vyšších investicích, ale prosazují změny, které umožní jejich rychlejší a hospodárnější vynakládání.

Asociace pro rozvoj infrastruktury uspořádala kulatý stůl na téma Role správce stavby dle smluv FIDIC, kterého se zúčastnili jak zástupci investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury, tak i významné stavební firmy a projekční kanceláře, členové ARI a CACE. Na 30 účastníků se v diskuzi shodlo na tom, že pokud nechceme procházet složitým vývojem, kterým si v minulých letech prošlo stavebnictví v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku, a který jasně ukázal, že příliš složitý byrokratický mechanismus a politický vliv nevede k úsporám, ale ke zpomalení výstavby a enormnímu růstu nákladů, musíme urychleně prosadit změny, které povedou ke zrychlení a zjednodušení řízení staveb. Jednou z cest, které se v zahraničí jednoznačně osvědčili, je využití služeb nezávislého správce stavby. Tento odborník je sice najímán zadavatelem, ale jeho činnost je upravena pravidly, která mu jasně stanovují, že má být nestranný a působit tak, aby stavba byla realizována včas, kvalitně a za přijatelných nákladů. Ani v tomto směru není potřeba vymýšlet nic nového. Stačí, abychom po vzoru vyspělých evropských států začali správně využívat mezinárodní standardy FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils). Tato pravidla jsou v České republice známa již od roku 1993, kdy financování staveb z programu PHARE a úvěrů EIB vyžadovalo jejich využití.

A jaký bude další postup? “Během několika dnů připravíme naše stanovisko a doporučení k základním principům fungování správce stavby v ČR dle smluv FIDIC, které představíme jednotlivým ministerstvům, poslancům, naší vládě i široké odborné veřejnosti. Věřím, že i oni cítí potřebu zpružnit výstavbu infrastruktury tak, aby podpořila hospodářský růst naší země a pomohla překonat stávající vleklou hospodářskou krizi“ dodává Janeba na závěr setkání.

 

FIDIC – obchodní podmínky, které uznává celý svět

FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils) – mezinárodní federace konzultačních inženýrů je nevládní organizací uznávanou Spojenými národy, Světovou bankou, Evropskou komisí, významnými světovými bankami a nadnárodními institucemi. FIDIC vydává vzory obchodních podmínek pro oblast přípravy, realizace a správy staveb, které v mezinárodní stavební praxi patří k nejčastěji užívaným podkladům pro uzavírání smluv. Jsou flexibilní a univerzální pro všechny druhy stavebních prací a technologií, jak pro pozemní stavby, práce malého rozsahu, tak i pro velké investiční celky a infrastrukturní projekty. Podmínky FIDIC jsou užívány ve výběrových řízeních Světové banky, Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Jsou běžně užívány veřejnými a soukromými investory po celém světě.

TZ ke stažení

Subscribe to latest news