Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

Topics for Public Procurement

Topics for Resilient Cities

Topics for Smart Cities

Topics for Inclusive Cities

Topics for Urban Development

Topics for Financování

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Videos

Akční plány pomáhají městům ke splnění závazků na ochranu klimatu 1

Akční plány pomáhají městům ke splnění závazků na ochranu klimatu – Zahájení

Radka Vladyková, ředitelka, Svaz měst a obcí České republiky

Veronika Mecnarowská, tým Zelená města, Enviros

Tomáš Janeba, prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury

Subscribe to latest news