Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Videos

Změna klimatu a uhlíková neutralita 2

Peter Kalaš, viceprezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, Zástupce ČR v Řídícím výboru Zeleného klimatického fondu

Subscribe to latest news