Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

News

EUCF – Využijte šanci zúčastnit se další výzvy k podávání žádostí!

  • 17. 2. 2021
  • Message

Cílem projektu EU City Facility (EUCF) realizovaném v rámci programu EU Horizon 2020 je podporovat města a obce při zpracování investičních koncepcí, které  cílí na zlepšování životního prostředí.

Projekt nabízí získání grantu ve výši 60 000 EUR (cca 1,5 mil. Kč) na zajištění technické podpory a konzultací, budování vlastních kapacit na posílení měst a obcí v proměnu energeticky úsporných a klimatických akčních plánů do reálných projektů a investičních záměrů souvisejících s realizací opatření uvedených v akčních plánech v oblasti udržitelného klimatu a energetiky (SECAP/SEAP).

Další výzva k podávání žádostí je připravována na polovinu března 2021 a praktický webinář na téma jak připravit žádost a přihlásit svůj projektový záměr bude zveřejněna na webových stránkách projektu EUCF a sociálních sítích (Twitter @eucityfacility). 

Program EUCF financuje činnosti, jako jsou (technické) studie proveditelnosti, analýzy trhu, právní, ekonomické a finanční analýzy, analýza rizik atd., které jsou nutné k vypracování investiční koncepce. Tyto činnosti mohou zajišťovat interní zaměstnanci nebo subdodavatelé externích odborníků.

V říjnu 2020 byla uzavřena první výzva projektu EUCF. Výzvu využilo více než 250 žadatelů z celé Evropy. Mezi žadateli byli zástupci obcí ze všech zemí EU27 + UK. Nejvyšší počet žádostí pochází z jižní Evropy (48 %), následovaných střední a východní Evropou (28%) a severskými zeměmi se západní Evropou (26 %).

Zdroj: EUCF

Subscribe to latest news