Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

News

Udržitelná energetické a klimatická budoucnost

  • 29. 1. 2021
  • Message

Na základě vyhodnocení zpracovaných národních energetických a klimatických plánů musí země střední a východní Evropy zvýšit své úsilí v efektivním využívání energie a rozvoji obnovitelných zdrojů tak, aby do roku 2050 splnily cíl nulových emisí CO2.

K tomuto závazku také pomáhá městům a obcím v ČR projekt realizovaný v rámci programu EU Horizon 2020 – CEESEU (https://cordis.europa.eu/project/id/892270), který rozvíjí znalosti a vědomosti zaměstnanců měst a obcí v zemích střední a východní Evropy zejména v možnostech zvyšování energetické účinnosti, využívání obnovitelných zdrojů energie a k lepší přizpůsobivosti probíhající změně klimatu.

V rámci tohoto projektu hledáme v ČR města a obce, které by se chtěli aktivně zapojit a mají zájem o zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), aby se informovaly na emailové adrese koordinátora projektu v ČR (Róbert Máček).

Subscribe to latest news