What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

News

Udržitelná energetické a klimatická budoucnost

  • 29. 1. 2021
  • Message

Na základě vyhodnocení zpracovaných národních energetických a klimatických plánů musí země střední a východní Evropy zvýšit své úsilí v efektivním využívání energie a rozvoji obnovitelných zdrojů tak, aby do roku 2050 splnily cíl nulových emisí CO2.

K tomuto závazku také pomáhá městům a obcím v ČR projekt realizovaný v rámci programu EU Horizon 2020 – CEESEU (https://cordis.europa.eu/project/id/892270), který rozvíjí znalosti a vědomosti zaměstnanců měst a obcí v zemích střední a východní Evropy zejména v možnostech zvyšování energetické účinnosti, využívání obnovitelných zdrojů energie a k lepší přizpůsobivosti probíhající změně klimatu.

V rámci tohoto projektu hledáme v ČR města a obce, které by se chtěli aktivně zapojit a mají zájem o zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), aby se informovaly na emailové adrese koordinátora projektu v ČR (Róbert Máček).

Subscribe to latest news