What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Centrum AdMaS (Vysoké učení technické v Brně – fakulta stavební)

What are you interested in

AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Zaměřujeme se na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií nejen v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí.
Centrum AdMaS disponuje moderním laboratorním zázemím se špičkovým vybavením s více než 250 přístroji v hodnotě téměř 300 milionů Kč. Areál se skládá celkově ze čtyř objektů (tří laboratorních pavilonů a jedné testovací haly) o celkové ploše 5 372 m² (vč. laboratorních, skladovacích a kancelářských prostor). Výzkumné centrum je součástí rozsáhlého výzkumného komplexu, který je postupně budován v areálu Pod Palackého vrchem v Brně-Králově Poli a Medlánkách v sousedství dalších vědeckých center (CEITEC, NETME), Jihomoravského inovačního centra, technologického parku Vysokého učení technického v Brně (Fakulta chemická, strojní, elektrotechniky, podnikatelská) nebo technologického inkubátoru VUT v Brně.
Úkolem Centra AdMaS je zajistit aplikaci aktuálních výsledků základního výzkumu formou aplikovaného výzkumu do praxe ve formě nových, resp. inovovaných stavebních materiálů a technologií s kvalitativně vyššími užitnými vlastnostmi, resp. s nižšími výrobními náklady, resp. s omezenými negativními vlivy na životní prostředí (jak ve fázi výroby, tak také během používání a samozřejmě po ukončení životnosti materiálu).

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news