What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Průmysl

Průmysl má v Evropské unii klíčovou roli ve snahách o zmírnění dopadů klimatických změn. Novým cílem EU je udržitelný, inovační a konkurenceschopný průmysl, který na základě Zelené dohody pro Evropu podpoří ekologickou a digitální transformaci.

Zelená dohoda pro Evropu se stane novou strategií růstu v EU a udržitelný průmysl je jedním z hlavních 9 oblastí politiky unie. Jejím hlavním cílem je klimatická neutralita, tudíž se očekává klíčová transformace průmyslu. Nová strategie si vyžádá zásadní změnu spotřebitelského chování a přinese pro průmysl řadu velkých výzev, ale i příležitostí a to zejména v oboru zelených technologií a digitalizace. Vzhledem k tomu, že transformace průmyslu bude pro členské země odlišně náročná, Evropská unie poskytne potřebnou finanční podporu a technickou pomoc těm zemím a regionům, které přechodem na zelenou ekonomiku budou nejvíce zasaženi. Jde o Mechanismus pro spravedlivou transformaci, který v příštích 7 letech přispěje 100 miliard EUR do nejvíce postižených regiónů. Evropská komise v návaznosti na Zelenou dohodu vydala tzv. Novou průmyslovou strategii pro celosvětově konkurenceschopnou, ekologickou a digitální Evropu. Nová strategie představuje balíček opatření vytyčující cestu k tzv. dvojité transformaci – zelené a digitální.

Průmysl – lídr na cestě ke klimatické neutralitě

Nová průmyslová strategie pro Evropu představuje nový přístup k evropské průmyslové politice. Aby přechod k uhlíkové neutralitě byl úspěšný, je třeba soudržnosti mezi průmyslovou, environmentální, klimatickou a energetikou politikou. Modernizace průmyslu bude silně ovlivněna zeleným a digitálním přechodem a bude založená zejména na zelených technologiích. Právě rozvoj zelených technologií zásadně ovlivní podobu průmyslové transformace v nadcházejících letech.

Digitální a zelený přechod bude ve znamení inovací, přinese na trh nové produkty, obchodní modely i služby. Zelená transformace ovlivní všechny průmyslové sektory. Mezisektorový aspekt se odráží například v Akčním plánu EU pro oběhové hospodářství, jehož cílem je učinit oběhový princip novou normou. Přechod bude podpořen i novými právními předpisy na zlepšení energetické účinnosti výrobků.

Zelená města cílí na minimalizaci lokálních negativních vlivů na obyvatele města (emise, hluk, odpady), případně na symbiózu průmyslu s ostatními složkami městského prostředí. Modernizace průmyslu přinese možnost čistých technologických závodů a produktů vysoké hodnoty, které města nebudou zatěžovat. Zelená transformace průmyslu poskytne inovativní příležitosti v sektorech jako teplárenství (zpracování odpadního tepla z průmyslu) a transport (elektromobilita ve městech). Předpokládá se, že díky investicím do inovací se vytvoří nová pracovní místa.

V České republice se průmyslu věnují

Ministerstvo obchodu a průmyslu

Sekce průmyslu odpovídá za koordinaci a přípravu aktivit ministerstva v oblasti zpracovatelského průmyslu a hornictví.

Svaz průmyslu a dopravy

Svaz sdružuje zaměstnavatele a podnikatele v České republice, ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku vlády ČR a hájí zájmy svých členů.

Podpora z EU

Evropská komise

DG GROW Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

Documents

We have no results for the given criteria.

People

Pavel Sitný

Pavel Sitný

Garant tématu

Ředitel divize ve společnosti ENVIROS a Senior Konzultant

News

We have no results for the given criteria.

Events

We have no results for the given criteria.

Videos

We have no results for the given criteria.

Projects

We have no projects on this topic yet.

Subscribe to latest news