What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Financing

Udržitelné městské projekty lze financovat různými způsoby. Od grantového financování ze zdrojů EU po nástroje zahrnující soukromé financování jako je PPP či EPC.

Projekty podporující udržitelný rozvoj měst mohou získat různé formy financování – grantové i negrantové 

Rok 2021 s sebou přináší začátek nového finančního období EU a s ním i nové možnosti dotačních programů. Dále jsou od nového desetiletí k dispozici další nástroje jako Modernizační fond, Mechanismus spravedlivé transformace nebo Facilita na podporu oživení a odolnosti. Krom těchto evropských nástrojů se nabízí i další formy financování, ať již od privátních či veřejných poskytovatelů včetně Evropské investiční banky. 

V neposlední řadě, žadatelé – města mohou využít technické asistence při přípravě infrastrukturních projektů. 

Grantové financování

Od roku 2021 bude možné čerpat z pěti hlavních grantových zdrojů: 

 • Modernizační fond;
 • Operační program Životní prostředí;
 • Integrovaný regionální operační program;
 • Facilita na podporu oživení a odolnosti;
 • Fond spravedlivé transformace (Operační program Spravedlivá transformace) coby I. Pilíř Mechanismu spravedlivé transformace. 

Více informací o podporách naleznete vtématu Grant financing.

Negrantové financování

Negrantové financování projektů může mít mnoho podob, mezi ty hlavní patří: 

 • PPP (Public Private Partnership – Partnerství veřejného a soukromého sektoru);
 • EPC (Energy Performance Contracting / energetické služby se zárukou); 
 • Financování EIB (Evropská investiční banka);
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka a Národní rozvojový fond;
 • Komerční banky;
 • Zelené dluhopisy.

Více o negrantovém financování naleznete v tématu Non-grant financing.

Technická asistence

Technická asistence nabízí možnost expertního poradenství na pomoc při přípravě a implementaci projektů díky národním a mezinárodním programům. Mezi tyto programy patří: 

 • EFEKT;
 • Evropské centrum investičního poradenství (v rámci EIB);
 • Technická pomoc v rámci Facility na podporu oživení a odolnosti (RRF), tzn. TSI.

Více informací o technické asistenci naleznete v tématu Technical assistance. 

Další možnosti

Další možnosti podpory rozvoje zelené agendy, jakkoliv nepřímé, je regulatorní a daňové nastavení.  V ČR je cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla. Česká republika se zavázala tento typ výroby podporovat s ohledem na jeho ekologický přínos. V jiných zemích, nikoliv zatím v ČR, existuje také celá škála potenciálních daňových zvýhodnění navázaných na ekologičnost výstavby. 

Funkční a v ČR rozšířenou variantou je však např. Energy Performace Contracting (více diskutováno v části Non-grant financing). 

Documents

We have no results for the given criteria.

People

Jan Brázda

Jan Brázda

Garant oblasti

Partner v PwC Česká republika pro týmy Veřejného sektoru, Kapitálních projektů & infrastruktury

Ondřej Ptáček

Ondřej Ptáček

Garant témat Grantové financování a Negrantové financování

Hlavní expert PwC na oblast grantového financování

Libor Čech

Libor Čech

Garant tématu Technická asistence

Vedoucí týmu Kapitálních projektů & infrastruktury v PwC Česká republika

Ondřej Štec

Ondřej Štec

Expert

Expert PwC na oblast grantového financování

Events

Available

Projects

We have no projects on this topic yet.

Subscribe to latest news