Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. byla založena v dubnu roku 1994 jako dceřiná společnost litoměřické “matky” stejného jména. V roce 1997 byla firma transformována na akciovou společnost a zcela se osamostatnila, takže v současné době se jedná o suverénní podnik s jasně vymezenou vlastnickou strukturou i dalšími perspektivami rozvoje. Další milník v historii společnosti přišel v roce 2008, kdy se stala součástí českého holdingu enteria a.s.

Poslání organizace spatřuje nejen v pozici producenta kvalitních služeb a zboží, v pozici dobrého zaměstnavatele, ale také nositele a reprezentanta transparentně formulovaných mravních hodnot.

What are you interested in

We have no results for the given criteria.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news