Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta (PEF), založená již v roce 1959, je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě a patří k základním pilířům našeho ekonomického vysokého školství. Má akreditovány všechny typy studijních programů: bakalářské, magisterské i doktorské. Na základě jejich poslední akreditace byla fakulta zařazena do skupiny „A“ nejlepších fakult z celkového počtu 21 ekonomických fakult působících na území ČR.

Dlouholetou tradici má na fakultě důraz na znalosti cizích jazyků. Od akademického roku 1998/99 je studentům s jazykovými předpoklady dána v navazujícím magisterském studiu možnost studovat specializaci „Evropská studia v podnikání a ekonomice“, kde značná část výuky probíhá v jazyce anglickém a je zabezpečována také zahraničními pedagogy. Studenti mohou vykonávat zahraniční praxi nebo v rámci svých řádných studií absolvovat některé předměty na univerzitách ve Francii, Holandsku, Rakousku, SRN, Velké Británii aj., se kterými fakulta udržuje rozsáhlé styky. V rámci oboru Veřejná správa je věnována pozornost předmětům jako Veřejné zakázky a Veřejně-soukromá partnerství a Ekonomické využití území, které korespondují s oblasti veřejného investování a rozvoje veřejné infrastruktury.

Fakulta věnuje rovněž trvalou pozornost a nemalé prostředky i na zabezpečení pedagogického procesu po stránce technické. Vybavování učeben moderní didaktickou a výpočetní technikou se daří realizovat i díky fakultním aktivitám (jak na poli pedagogickém, tak i vědeckovýzkumném) v tuzemsku i zahraničí.

What are you interested in

We have no results for the given criteria.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news