What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

ČEPS, A.S.

What are you interested in

ČEPS, a.s., je provozovatelem přenosové soustavy ČR propojené s evropskými soustavami zabezpečující akcionářům růst hodnoty společnosti. ČEPS, a.s., musí zajistit bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj elektroenergetické přenosové soustavy v rámci propojených evropských soustav. Společnost silně vnímá důležitost spolehlivé dodávky elektřiny pro fungování hospodářství ČR v kontextu zajištění energetické bezpečnosti ČR.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news