What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

IBR Consulting, s.r.o.

What are you interested in

Konzultační kancelář poskytující služby v oblasti přípravy a realizace staveb – inženýring, technický dozor staveb, contract management. Tvorba oceňovacích podkladů, vývoj a podpora systému Aspe na rozpočtování a sledování realizace staveb. Portál EstiCon pro oceňování staveb ve všech fázích přípravy, včetně celoživotních nákladů.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news