What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Videos

Video from the event: Potenciál místní ekonomiky – pozvánka

Nenechte si ujít letošní konferenci Potenciál místní ekonomiky! Hlavním tématem je budoucnost veřejných projektů 🏙️
Představíme zde příklady dobré praxe vedoucí k rozvoji lokálního podnikatelského prostředí v rámci tří tematických bloků:
🏙️ Financování projektů aneb jak se mění investování a my s ním
🏙️ Proč se nebát udržitelnosti aneb jak sladit vstřícnost k životnímu prostředí s investicemi
🏙️ Inovativní řešení vedoucí k úsporám aneb BIM, facility management a energetická účinnost budov
Cílem konference, kterou přinášíme společně s CzechInvest, je inspirovat municipality k zavádění inovativních přístupů při plánování veřejných projektů.

Subscribe to latest news