About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

IBR Consulting, s.r.o.

What are you interested in

Konzultační kancelář poskytující služby v oblasti přípravy a realizace staveb – inženýring, technický dozor staveb, contract management. Tvorba oceňovacích podkladů, vývoj a podpora systému Aspe na rozpočtování a sledování realizace staveb. Portál EstiCon pro oceňování staveb ve všech fázích přípravy, včetně celoživotních nákladů.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news