What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Events

GreenDeal4Buildings: Pátý kulatý stůl evropského projektu Zelená dohoda pro budovy v ČR

V pořadí pátý kulatý stůl, k podpoře iniciativy Smart Finance for Smart Buildings, proběhne v pátek 3. března 2023, na téma obytné budovy.   

Cílem iniciativy SF4SB je zvýšení míry renovací budov v Evropě. Renovace a instalace obnovitelných zdrojů v České republice a na Slovensku zatím nedosahuje tempa potřebného pro úspěšnou dekarbonizaci. Hlavními příčinami jsou neefektivní financování, nedostatek projektů a nedostatečné kapacity. K uspíšení tohoto procesu vznikla iniciativa, tzv. Renovační vlna (Renovation Wave), a také proto vznikly kulaté stoly.

Kulaté stoly mají ambici stát se stálým fórem pro jednání všech zainteresovaných stran, jako jsou vláda, regionální a místní orgány, finanční instituce, poskytovatelé energetických služeb a majitelé a provozovatelé budov v rámci celého hodnotového řetězce energetické účinnosti ve stavebním sektoru. Cílem kulatých stolů je analyzovat možnosti rozšíření existujících řešení a iniciativ, které byly úspěšné v jiných zemích Evropské unie, a vypracovat příslušné strategie, cestovní mapu a akční plány.

Ve druhé části kulatého stolu budou k diskuzi představena tři vybraná opatření, kterými jsou (i) Aktivity MPO v oblasti EED a data potřebná k vyhodnocení jejího plnění, (ii) Usnadnění komplexních renovací obytných budov (one-stop shop) a (iii) Zvýšení podílu komplexních renovací budov

Ve třetí části se budeme věnovat posilování kapacit renovací budov.

________________________________

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracovány cestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatření krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.

APES
ARI
seven

We don't have any videos for this event yet.

We don't have any presentations for this event yet.

We don't have any photos for this event yet.

We don't have any news for this event yet.

We don't have any press news for this event yet.

APES
ARI
seven
Refresh

There are no questions yet.

Ask a question

You are interested in the topic
Buildings?

You are interested in the topic
Lokální přístup ke klimatické neutralitě?

More events

Subscribe to latest news