What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

What are you interested in

Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. byla založena v dubnu roku 1994 jako dceřiná společnost litoměřické “matky” stejného jména. V roce 1997 byla firma transformována na akciovou společnost a zcela se osamostatnila, takže v současné době se jedná o suverénní podnik s jasně vymezenou vlastnickou strukturou i dalšími perspektivami rozvoje. Další milník v historii společnosti přišel v roce 2008, kdy se stala součástí českého holdingu enteria a.s.

Poslání organizace spatřuje nejen v pozici producenta kvalitních služeb a zboží, v pozici dobrého zaměstnavatele, ale také nositele a reprezentanta transparentně formulovaných mravních hodnot.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news