What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Greco International s.r.o.

Společnost GrECo International s.r.o., je přední pojišťovací makléřskou společností. Patří mezi největší pojišťovací makléře v České republice. Své služby poskytuje domácím i mezinárodním společnostem v oblasti průmyslu, obchodu, řadě asociací a municipalit. Nabízí pojištění všech pojistitelných rizik. Svým propojením na mezinárodní partnerskou síť je nositelem nejmodernějších pojišťovacích technik a produktů, běžných na nejvyspělejších trzích. GrECo International s.r.o. v současné době představuje lídra v oblasti IT řešení pojištění a správy rizik. Se svými více než 40 zaměstnanci a pobočkami pokrývajícími území ČR dodává svým klientům profesionální servis a zprostředkovává jim nejlepší pojistnou ochranu dostupnou nejen na našem trhu.

What are you interested in

We have no results for the given criteria.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news