What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Meridiam

Meridiam je globální developer, investor a správce aktiv specializující se na veřejnou infrastrukturu s dlouhodobým výhledem. Meridiam úzce spolupracuje s veřejnými orgány v každé fázi svých projektů od designu až po dlouhodobý management (25 let). Meridiam podporuje praktický přístup se silným zaměřením na technické, environmentální a sociální aspekty, jakož i aktivní angažovanost se zúčastněnými stranami projektu.

What are you interested in

We have no results for the given criteria.

We have no results for the given criteria.

Subscribe to latest news