What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Press news

Konference Potenciál místní ekonomiky ukázala cesty k efektivní přípravě veřejných projektů

  • 7. 12. 2022
  • Press news

Čtvrtý ročník konference pořádané agenturou CzechInvest byl zaměřený na budoucnost veřejných projektů. Diskutována byla řada aktuálních otázek, které v současné době ovlivňují plánování a přípravu investičních projektů obcí a měst, jako je udržitelnost, energetická efektivnost a samozřejmě financování. Konference proběhla 6. prosince v Praze v HubHub Palác ARA, zúčastnilo se jí více než sto hostů.

„Letošní konferenci jsme zaměřili na témata, která vyplynula z našich konzultací se starosty v regionech. Chceme je inspirovat v řešení problematiky efektivního financování projektů, vztahu udržitelnosti a vstřícnosti k životnímu prostředí v kontextu investic či v řešení efektivního nakládání s digitálními nástroji a digitalizací obecně. Ukázat, že i v této době lze projekty připravit smysluplně a efektivně,“ shrnuje Michal Urban, ředitel Divize podpory podnikání agentury CzechInvest.

Letos na konferenci promluvila celá řada řečníků z veřejné i soukromé sféry, mezi nimi například zástupkyně Evropské investiční banky Andrea Ferjenčíková, ředitel odboru Financování územních rozpočtů na Ministerstvu financí Miroslav Matej nebo Leona Gergelová Šteigrová, náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování na Ministerstvu pro místní rozvoj.

V EIB vnímáme budoucnost veřejných projektů v České republice přes optiku udržitelnosti – nejen projekty, které chrání životní prostředí, ale i udržitelné finanční nástroje, které doplňují dotace, vlastní zdroje a zároveň mobilizují soukromý kapitál,“ říká Andrea Ferjenčíková.

Konference se zúčastnilo více než sto hostů z řad zástupců municipalit i ze soukromého sektoru. Potenciál místní ekonomiky CzechInvest připravuje každoročně již od roku 2018 s cílem rozvíjet lokální podnikatelské prostředí, inspirovat municipality k zavádění inovativních přístupů při plánování veřejných projektů a diskutovat nad aktuálními tématy. Letos poprvé se jejím spoluorganizátorem stala také Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI).

„ARI zprostředkovává dobrou praxi mezi soukromým a veřejným sektorem, u které věří, že může pomoci zlepšit proces přípravy a realizace investičních akcí. Zavedením dobré praxe projektového řízení a plánování, které využívá soukromý sektor, můžeme zefektivnit, urychlit a zkvalitnit investiční akce na straně municipalit,“ přibližuje Tomáš Janeba, prezident ARI.

Potenciál místní ekonomiky míří primárně na představitele municipalit, od starostů a místostarostů přes hejtmany a další zástupce kraje až po pracovníky regionálního, investičního či územního rozvoje. Svá témata si zde najdou i zástupci soukromé sféry, zejména společnosti realizující své projekty v obcích a městech či investoři.

Subscribe to latest news