What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Press news

Vláda schválila revoluční klimaticko-energetický plán směřující k dekarbonizaci ekonomiky a plnění cílů do roku 2030

  • 29. 10. 2023
  • Press news

18. října 2023, Praha | Vláda schválila Národní klimaticko-energetický plán (dále jen NKEP), tedy klíčový dokument popisující dekarbonizaci české ekonomiky a plnění evropských klimaticko-energetických závazků do roku 2030. Tento proces dekarbonizace povede v následujících letech k nárůstu spotřeby elektřiny, která nahradí jiné druhy paliv a povede k růstu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a jádra. Důležitým prvkem Plánu jsou rovněž energetické úspory, které umožní snížení energetické náročnosti české ekonomiky. Schválení NKEP má významné dopady nejen pro životní prostředí, ale také pro ekonomiku ČR, energetickou soběstačnost a kvalitu života občanů.

Projekt Green Deal for Buildings vítá schválení Národního klimaticko-energetického plánu. Již dva roky se aktivně věnujeme těmto důležitým tématům na národní úrovni prostřednictvím národních kulatých stolů. Jsme potěšeni, že budeme moci dále posilovat úspory energie a obnovitelné zdroje v ČR. Nadcházející kulatý stůl, který bude věnován financování projektů energetické účinnosti v průmyslu a ve službách se bude konat již tento pátek,” říká Jiří Karásek ze společnosti SEVEn, koordinátor projektu v České republice.

Financování projektů energetické účinnosti v průmyslu a ve službách má oproti rezidenčnímu sektoru řadu specifik. Požadavky na velmi krátkou návratnou investice (zpravidla do tří let) a požadavky na zachování nebo krátké přerušení provozu jsou z hlediska typu opatření zásadně limitující. Na druhé straně velké podniky motivuje snížení produkovaných emisí skleníkových plynů s ohledem na požadavky nefinančního reportingu a inovace technologických a výrobních procesů. Velká tepelná čerpadla ale i další technologie jsou jednou z nastupujících cest. Jak překonat dané aktuální překážky realizace opatření? Existují různé způsoby financování a technologie, kterým se bude sedmý kulatý stůl evropského projektu Green Deal for Buildings věnovat. 

O možnostech financování a o tom, jak průmyslové podniky a služby podpořit, budou jednat investoři, dodavatelé, stavaři, představitelé státní správy a experti v oblasti úspor energie 20. října od 8:30 v prostorech ČSOB.

Sedmý kulatý stůl ze série Smart Finance for Smart Buildings, moderuje Jaroslav Maroušek a celou diskuzi otevře Lukáš Flídr z ČSOB Advisory. Na něj naváže Ondřej Ptáček ze společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), který vede takzvané Power Purchase Agreement Projekty. 

V další části budou představeny dva úspěšné příklady projektů EPC v průmyslu, které dokazují, že tato metoda může být efektivní a prospěšná i v soukromém sektoru. Prvním příkladem je projekt ve výrobním závodě Siemens Elektromotory Mohelnice, který byl oceněn evropskou cenou za nejlepší projekt energetických služeb v komerčním sektoru. Druhým příkladem je projekt v oblasti výroby potravin, který byl dokončen v roce 2023.

S Milanem Šimoníkem ze společnosti Exergia se podíváme na potenciál tepelných čerpadel v budovách i průmyslu, neboť tepelná čerpadla se stávají stále atraktivnější technologií, která umožňuje nahradit fosilní paliva dostupnými zdroji tepla, jako jsou čistírny odpadních vod, řeky, geotermální energie a vzduch. 

Závěrem s Jiřím Karáskem ze společnosti SEVEn nahlédneme do souboru připravovaných opatření projektu Green Deal for Buildings, která se budu v ČR realizovat a napomohou tak plnění náročných cílů dnes schváleného Národního klimaticko-energetického plánu.

________________________________

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracovány cestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatření krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-klimaticko-energeticky-plan–nastini-cestu-dekarbonizace-ceske-ekonomiky–277443/

Subscribe to latest news