What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Press news

Šestý kulatý stůl evropského projektu Zelená dohoda pro budovy v ČR

  • 8. 6. 2023
  • Press news

Jak financovat energetickou účinnost ve městech? Tomuto tématu se budeme věnovat na šestém kulatém stole evropského projektu Green Deal for Buildings. Financování energetické účinnosti ve městech je důležitým faktorem pro podporu a realizaci opatření směřujících k úsporám energie a snižování emisí skleníkových plynů. Existuje několik způsobů, jak města mohou projekty energetické účinnosti financovat.

O možnostech financování a o tom, jak dekarbonizaci měst podpořit a urychlit, budou jednat poradci, investoři, dodavatelé, stavaři, úředníci a experti v oblasti úspor energie 2. června od 9:00 v prostorech PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Šestý kulatý stůl ze série Smart Finance for Smart Buildings, moderuje Jaroslav Maroušek a celou diskuzi otevře Helen Carlström, ze společnosti E.On Německo, která je projektovou manažerkou a odbornicí
v oblasti dekarbonizace měst. Na ni naváže Fredrik Karlsson ze společnosti Polar Capacity Švédsko, která investuje do místní energetické vyváženosti průmyslu, obcí a místních energetických společností.

V další části Jaroslav Klusák z Pražského společenství obnovitelné energie (PSOE) představí zkušenosti v oblasti městské energetické komunity, neboť PSOE má za sebou první desítky úspěšně dokončených, či rozpracovaných projektů a dalších cca 200 objektů je připraveno k realizaci.

S Vlastou Švejnohovou ze společnosti Enviros se podíváme na program EU City Facility, který je zaměřený na technickou pomoc v oblasti udržitelné energetiky pro města a obce v České republice.

V neposlední řadě se Tomáš Fuchman ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví zaměří na financování úsporných opatření ve veřejném osvětlení, neboť modernizace veřejného osvětlení dokáže ušetřit až 80 % spotřeby elektrické energie a přinést do obecního rozpočtu nemalé úspory

Závěrem s Jiřím Karáskem ze společnosti SEVEn nahlédneme do nadcházejících aktivit kulatých stolů v tomto roce.

________________________________

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracovány cestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatření krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.

Subscribe to latest news