What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Press news

Možnosti zrychlení přípravy dopravní infrastruktury

  • 27. 4. 2016
  • Press news

Prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury se zúčastnil 196. Žofínského fóra, kde se hovořilo zejména o dopravní infrastruktuře, klíčových legislativních normách a výhledu dopravního stavitelství. Česká republika stále zůstává jako téměř jediná evropská země, která nedokáže realizovat ani km dálnice s využitím PPP. V roce 2016 se očekávají velké změny, ale aby přinesly požadované zlepšení, je potřeba využívat moderní přístupy zadávání a financování, jak tomu je v okolních evropských zemích.

ARI nabízí svoji odbornou kapacitu a znalostní bázi

Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), vystoupil 25. dubna 2016 na 196. Žofínském fóru v diskuzi k urychlení výstavby dopravní infrastruktury, spolu s Danem Ťokem, ministrem dopravy ČR, Janem Kroupou, generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zbyňkem Hořelicou, ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury, Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele SŽDC, a Václavem Matyášem, prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

„V roce 2016 očekáváme nový zákon o zadávání veřejných zakázek a novelu stavebního zákona. Tyto normy, ale samy o sobě zásadní změnu nepřinesou a musí být doplněny konkrétními metodikami zadávání projektových prací a stavební činnosti, které zefektivní zadávání v praxi,“ komentuje pomalou výstavbu Tomáš Janeba. „Zatímco Slovensko připravuje již třetí dálniční PPP projekt, u nás stále čekáme na pilotní projekt Ministerstva dopravy, které bohužel není schopno úspěšně zadat jedinou větší zakázku.“

Tomáš Janeba také doplnil, že k urychlení výstavby musí nastat následující:

  1. Vznik METODIK veřejného zadávání k novému ZZVZ pro:

(i) projekt-inženýrskou činnost, a

(ii) stavební činnost

  1. Vznik NOVELY ZÁKONA 416 o urychlení výstavby dopravní / infrastruktury
  2. Pilotní zadání metodou DESIGN-BUILD a PPP
  3. Zavedení BIM do přípravy a realizace staveb
  4. Vznik národního infrastrukturního plánu ČR na úrovni MFČR a Vlády ČR.

ARI považuje za důležité efektivní propojení soukromé a veřejné sféry a aktivně prosazuje dobrou mezinárodní praxi, kde taková spojení fungují. „Naše členská základna je připravena poskytnout svoji odbornou kapacitu a znalostní bázi k vytvoření potřebných podkladů a dokumentů“, dodává Janeba.

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)

ARI je think-tank sjednocující názory významných dodavatelů v oblasti projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, projektového financování a poradenství, prosazující koncepční změny včetně zavedení jasných pravidel plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj naší veřejné infrastruktury.

TZ ke stažení

Subscribe to latest news