Areas

We have a lot of activities, but each of them mostly belongs to one of the overarching areas, which we are constantly engaged in.

All areas

Topics for Public Procurement

Topics for Resilient Cities

Topics for Smart Cities

Topics for Inclusive Cities

Topics for Urban Development

Topics for Financování

What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Press news

Nový přístup k realizaci velkých projektů

  • 14. 10. 2016
  • Press news

Praha, 14. října 2016: Do Prahy se sjeli uznávaní odborníci z německé „Komise pro reformu výstavbu velkých projektů“ v Německu. Na odborné debatě, kterou otevřel ministr dopravy Dan Ťok, bylo představeno desatero doporučení, které má napomoci při efektivní výstavbě velkých projektů v Německu. Asociace pro rozvoj infrastruktury, která odbornou debatu pořádala společně s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze, poukazuje, aby současný direktivní a konfrontační způsob spolupráce mezi veřejnými investory a dodavateli nahradila kultura kooperativní spolupráce, ve které se všechny smluvní strany mezi sebou navzájem považují za rovnocenné partnery a disponují stejnými informacemi.

V zájmu veřejnosti

Řada velkých projektů překročí své původní rozpočty nebo realizační lhůty a vykazuje jasné známky postupů, které nepředstavují hodnotu za peníze. Proto se bývalé Spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a městského rozvoje rozhodlo založit Komisi pro reformu výstavby velkých projektů. Cílem bylo zajistit větší důvěru veřejnosti ve velké projekty a v efektivní využití a investování veřejných prostředků a také v zachování dobré mezinárodní reputace německého plánování a výstavby.

Složitost výstavby velkých projektů totiž vyžaduje na straně klienta větší informovanost, lepší koordinaci a důmyslnější plánování. Transparentní a dostatečný přehled nákladů, časových plánů a rizik s projektem spojených, je v zájmu všech zúčastněných stran.

Tuto dobrou praxi se snaží šířit i Asociace pro rozvoj infrastruktury. „ARI chce podobnými setkáními zprostředkovat nejnovější trendy v oboru a vyprovokovat podobné myšlení i u nás.Řada nedostatků je obdobná u nás, stejně jako v Německu. My je ale nedokážeme pojmenovat a cíleně odstraňovat. O systémové změny, které nám ušetří peníze a urychlí stavby bohužel není velký zájem“, říká Tomáš Janeba, prezident ARI.

 

Desatero pro velké projekty 

Zpráva Komise se dovolává důkladné změny ve vztahu mezi veřejným sektorem, inženýrskými a projekčními experty a zhotoviteli stavebních projektů za účelem vytvoření pevného, férového a vyváženého rámce pro přípravu, realizaci a provoz velkých projektů. Konkrétně to obnáší postup v souladu s následujícími deseti doporučeními:

1. Kooperativní příprava projektů v týmu

2. Napřed plánuj, potom stav

3. Řízení rizik a jejich podchycení ve veřejných rozpočtech

4. Zakázku udělit uchazeči, který nabízí nejlepší hodnotu za peníze, ne tomu nejlevnějšímu

5. Kooperativní partnerství v rámci projektu

6. Mimosoudní urovnávání sporů

7. Povinné posouzení hodnoty za peníze

8. Jasné procesy a odpovědnosti – centra dokonalosti

9. Větší transparentnost a důkladnější kontrola

10. Použití digitálních metod – BIM

Tato doporučení se vztahují především na velké investičně náročné projekty veřejného sektoru. Mnohá doporučení však lze prakticky využít i u velkých projektů soukromého sektoru.

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)

ARI je think-tank sjednocující názory významných dodavatelů v oblasti projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, projektového financování a poradenství, prosazující koncepční změny včetně zavedení jasných pravidel plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj naší veřejné infrastruktury.

TZ ke stažení

Subscribe to latest news