What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Press news

Start českých PPP v dopravní infrastruktuře

  • 9. 1. 2015
  • Press news

Asociace pro rozvoj infrastruktury, ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, pořádá mezinárodní konferenci „Start českých PPP v dopravní infrastruktuře“, která se uskuteční ve čtvrtek 16. dubna 2015 ve Slovanském domě v Praze.

Dan Ťok, ministr dopravy ČR, spolu se zástupcem ministra financí ČR, představí záměr a podporu využití modelu PPP při akceleraci realizace projektů dopravní infrastruktury. Budou zde oficiálně představeny pilotní PPP projekty rezortu dopravy a diskutovány předpoklady jejich úspěšné realizace.

Cílem širšího využití zkušeností a kompetencí soukromého sektoru bude dosáhnout lepší dlouhodobě udržitelné kvality dopravní infrastruktury v ČR.

Více informací a program ke stažení zde.

Registrace je možná na www.infrakon.cz.


Czech Infrastructure Association in cooperation with Ministry of Transport of the Czech Republic organises an international conference “The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure”, which will take place on Thursday,16th April 2015 in Slovansky dum in Prague, the Czech Republic.

Dan Ťok, Minister of Transport of the Czech Republic, together with a representative of Ministry of Finance, will present an intention and a support to introduce public-private-partnership model in order to accelerate development of the Czech transport infrastructure. Pilot PPP projects in transport infrastructure will be officially introduced. Success factors and expectations of public and private sector will be openly discussed in the panel discussions.

A wider involvement of private sector skills and competences will aim to achieve a better sustainable quality of the Czech transport infrastructure in a long-term horizon.

More information and program to download here.

For your registration, follow the link en.infrakon.cz.

Subscribe to latest news