What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Events

ESG ve stavebnictví

What are you interested in

Představení konceptu metodiky řízení uhlíku a energetických úspor napříč stavebním sektorem

Úvodní workshop, který se bude věnovat představení metodiky řízení uhlíku a energetických úspor napříč stavebním sektorem.

Cílem workshopu je vytvořit pro podniky v hodnotovém řetězci stavebnictví sjednocenou metodiku managementu emisí skleníkových plynů (GHG) a zvyšování energetické účinnosti v kontextu ESG(měřitelné udržitelnosti). Povinnost vykazování ESG se v příštích dvou letech dotkne všech velkých firem v oboru a postupně také jejich subdodavatelů.

We don't have any videos for this event yet.

We don't have any presentations for this event yet.

We don't have any photos for this event yet.

We don't have any news for this event yet.

We don't have any press news for this event yet.

Refresh

There are no questions yet.

Ask a question

You are interested in the topic
Energy?

You are interested in the topic
Air?

You are interested in the topic
Climate change?

You are interested in the topic
Specific measures ?

You are interested in the topic
Zadávací postupy?

You are interested in the topic
Lokální přístup ke klimatické neutralitě?

More events

Subscribe to latest news