What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Events

GreenDeal4Buildings: Slavnostní kulatý stůl projektu Zelená dohoda pro budovy

What are you interested in

Stavebníctvo a energetika je v centre záujmu a čelí veľkým výzvam ako nikdy predtým. Vzhľadom k tomu, že okolo 80% existujúcich budov v EÚ bude v roku 2050 stále v užívaní a 75% budov v EÚ je energeticky neefektívnych, je potrebná ich obnova na budovy s nulovými emisiami. Významnými výzvami sú najmä zavádzanie inovácií, digitalizácia, integrácia obnoviteľných zdrojov energie, vysoká energetická náročnosť budov, znižovanie emisií skleníkových plynov, nízka produktivita práce v stavebnom sektore, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, vysoké ceny materiálov a zabezpečenie potrebného financovania obnovy a výstavby budov zo súkromných a verejných zdrojov. Na ich zvládnutie je potrebná spolupráca všetkých aktérov v hodnotovom reťazci, tvorcov politík, finančných a vzdelávacích inštitúcií.

Projekt Zelená dohoda pre budovy reflektuje na tieto výzvy a preto spojil zástupcov všetkých relevantných sektorov a inštitúcií. Počas desiatich stretnutí okrúhleho stola, do ktorých sa zapojilo vyše 80 stakeholderov, bolo prijatých 48 opatrení, ktorých naplnenie bude viesť k splneniu cieľov Európskej Zelenej dohody, lepšiemu využívaniu verejných finančných zdrojov s účasťou súkromného kapitálu, prilákaniu udržateľných energetických investícií do obnovy budov a zníženiu ich rizík. Výsledkom bude dekarbonizovaný fond budov, mestská infraštruktúra a doprava.

Slávnostný okrúhly stôl je vyvrcholením niekoľkoročného procesu kreovania cestovnej mapy s názvom Zelená dohoda pre budovy, ktorej základom je spomínaných 48 opatrení. Tento okrúhly stôl bude zároveň slúžiť na deklarovanie ich dôležitosti a dohodu stakeholderov na budúcej spolupráci na ich presadzovaní a spolupráci v rámci novej Európskej koalície pre financovanie energetickej efektívnosti.

Radi by sme Vás preto pozvali na toto výnimočné stretnutie, ktoré sa bude konať 23. apríla 2024 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca na Primaciálnom námestí 1 v Bratislave v čase od 10:00 do 15:00. Tešíme sa na Vašu účasť. Program slávnostného okrúhleho stola bude nasledovný:

Mezanín  
8:30-9:30 Tlačová konferencia
Zrkadlová sieň  
10:00-10:30 Registrácia účastníkov
10:30-11:30 Slávnostné otvorenie a príhovory stakeholderov
11:30-12:00 Prestávka na kávu / Networking
12:00-12:50 Stavebníctvo na križovatke, nové horizonty
12:50-13:20 Okrúhle stoly na Slovensku a v Čechách od 2022 do 2024
13:20-13:40 Pokračovanie dialógu stakeholderov v rámci okrúhlych stolov
Mezanín  
13:40-15:00 Záverečný raut / Networking

Tisková zpráva ke stažení

ZSPS_TS_23.4_Zelena dohoda pre budovy

We don't have any videos for this event yet.

We don't have any presentations for this event yet.

We don't have any photos for this event yet.

We don't have any news for this event yet.

We don't have any press news for this event yet.

Refresh

There are no questions yet.

Ask a question

You are interested in the topic
Buildings?

You are interested in the topic
Energy?

You are interested in the topic
Climate change?

More events

Subscribe to latest news